خط راه آهن

راه آهن

بخش اول

1-خط عضو اصلي يك راه آهن

 به سه زبان مهم بين المللي (انگليسي- آلماني و فرانسه) به ترتيب راه آهن را

 (EISEN bahn)- Rail road- Rail way كو Chemin de fer مي نامند.