• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

راه آهن قزوين به رشت به عنوان طرح ماندگار دولت امسال افتتاح مي شود


تين نيوز: پروژه ملي راه آهن قزوين به رشت به عنوان طرح ماندگار دولت با 70 درصد پيشرفت فيزيکي و با 800 ميليارد تومان اعتبار امسال به مرحله بهره برداري مي رسد.

حمل و نقل و جابجايي مسافر و کالاهاي تجارتي، يکي از عوامل بسيار مهمي است که در هر عصر در هر محدوده مکاني و زماني، در رشد و شکوفايي اقتصاد ملت ها و ايجاد رفاه اجتماعي مردم در جوامع مختلف نقش عمده را ايفا مي کند و تعيين کننده است.

Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04