• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

برنده مناقصه تعمیر اساسی 80 دستگاه لکوموتیو GM

شرکت کویر واگن برنده مناقصه تعمیر اساسی 80 دستگاه لکوموتیو GM  و تعمیر اساسی 900 دستگاه بوژی با مبلغ بالغ بر 211 میلیارد ريال گردید. این قرارداد در طی 12 ماه اجرا خواهد شد که عملیات خرید قطعات از داخل و خارج و همچنین انجام کلیه عملیات تعمیرات و خدمات در تعهد کویر خواهد بود.

توان شرکت کویر واگن

نظر به اينکه با فاصله  يک هفته اي از همايش پيشرفت هاي اخير در صنعت ريلي در دانشگاه علم و صنعت  اولين نمايشگاه بين المللي صنعت ريلي نيز در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد. شرکت کوير واگن با بکارگيري از توان خود توانست در هر دو نمايشگاه حضور يابد و توان و دانش مهندسي خود را به نمايش بگذارد. در حاشيه اين نمايشگاه استقبال چشمگيري از غرفه اين شرکت صورت گرفت و با توجه به توان ارائه شده شرکتهاي حمل و نقل ريلي خواستار همکاري با شرکت کوير واگن شدند.

بهره برداری از سیستم صوتی

برای اولین بار در ایران سیستم صوتی روی قطارهای مسافری شرکت جوپار توسط شرکت کویر واگن نصب و راه اندازی گردید و همزمان با آغاز ایام سفرهای نوروزی در اسفند ماه 1391 این سیستم به بهره برداری رسید و با کیفیت مطلوب شروع به کار نمود.
Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04