• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

انجام تعمیرات 8دستگاه لکوموتیو GM در یک ماه

در راستای اجرای قرارداد تعمیر 80 دستگاه لکوموتیو GM و 900 دستگاه بوژی این شرکت برای اولین بار در میان پیمانکارانی که سابقه انجام موضوع قرارداد مذکور را با اداره کل نیروی کشش داشته اند موفق به تعمیر و راه اندازی تعداد 8 دستگاه لکوموتیو در یک ماه گردید .

شرکت کویر واگن رکورد تعمیرات لکوموتیو خود را بهبود داد.

به دنبال تعمیر 8 دستگاه لکوموتیو در دی ماه 92، شرکت با همکاری کامل پرسنل و مدیران خود آمار تعمیر اساسی لکوموتیو خود را به 10 دستگاه افزایش داد و امیدواریم که با تأمین قطعات و اجرای تعهدات کارفرما این آمار تا پایان قرارداد ادامه یابد.

اخذ گواهینامه نظام مدیریت ایزو 9001

اخذ گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ایزو 9001 از شرکت TUV NORD

این شرکت توانست باردیگر موفق به دریافت گواهینامه نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:2008  شود.

این گواهینامه در راستای اهداف ترسیمی خط مشی کیفیت به دلیل سرعت بخشیدن به فرایندانجام تعمیرات، توسعه شیوه های جدید کاهش هزینه های با هدف افزایش کیفیت خدمات، به این شرکت اعطا شده است.

Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04