• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

واگذاری خط تعمیرات ویژه و جاری واگنهای باری و مسافری در محور شرق

با عنايت به لطف الهي و تلاش بي شائبه مديران و مهندسان و با تکيه بر سابقه فعاليت و دانش و آگاهي اين شرکت توانست در مزايده واگذاري و اجاره فضا و محل و امکانات و تجهيزات خطوط تعميرات ويژه واگنهاي عبوري راه آهن جهت انجام تعميرات ويژه واگنهاي باري و مسافري در محدوده محورهاي ادارت کل راه آهن خراسان، شرق ، جنوبشرق، هرمزگان و کرمان (محور شرق) به عنوان نفر اول شناخته شود.

Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04