• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

ریل‌گذاری قطعه یک راه‌آهن خواف-هرات تا ‌مهر 94/ کم‌کاری‌ افغانستان در اجرای قطعه سوم ‌پروژه

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن با بيان اينکه راه‌آهن خواف-هرات در سه قطعه اجرا مي‌شود، از ريل‌گذاري قطعه يک تا مهرماه خبر داد و گفت: قطعه سوم ‌تا ايستگاه هرات بايد توسط دولت افغانستان ساخته شود که هنوز اقدامي در اين باره انجام نشده است.        

آشنایی با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

| قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد. 

 به استناد حافظه تاریخی تا قبل از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نیز شرکت های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی و تعاونی تشکیل و در حال فعالیت بودند بنابراین وضع این قانون منجر به شروع فعالیت بخش خصوصی در حوزه ریلی نشده بلکه تصویب این قانون چارچوب های جاری را نظام مند و دارای پشتوانه قانونی نموده است.
در حالی که به باور بسیاری از کارشناسان عدم وجود قانون برای رویه های جاری در راه آهن می توانست با ورود سلیقه های جدید تغییر یابد و شرایط نامطمئنی برای بخش خصوصی و سرمایه گذاری های جدید وجود داشت، با تصویب این قانون شرایط تقریبا پایدار گردید.
اما باید گفت قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شرط وجود مقررات الزام آور کنترلی و بازنگری و نظارت می تواند انتظارات قانون گذار و ذی نفعان را برآورده سازد و تبدیل شود به نقطه عطفی در حوزه حمل و نقل ریلی که نقش و جایگاه حمل و نقل ریلی را به صورت قابل توجهی افزایش دهد. منبع تین نیوز. بروزرسانی 29.10.93

تعمیرات 42 دستگاه لکوموتیوGM و 470دستگاه بوژی

شرکت کویر واگن در اجرا و اهتمام هرچه تمامتر در پیشبرد اقتصاد مقاومتی در صنعت ریلی و با انسجام مدیریتی، دانش و فناوری، هدفمندی برنامه ریزی، اجراء و نظارت  در اجرای پروژه های خود نشان داد که می تواند بار دیگر اجرای پروژه تعمیرات42 دستگاه لکوموتیوGM و470 دستگاه بوژی در طی مدت 6ماه عهده دار گردد.

باید به سمت حمل و نقل بدون تاخیر برویم

درج زمان رسیدن قطار به مقصد، طبق اظهارات مدیر عامل رجا، گزینه جدیدی است که در پیش فروش بلیت های قطار برای تاریخ های بهمن و اسفند، مدنظر قرار گرفته است.  با توجه به اینکه در حال حاضر، خوشبختانه حرکت به موقع و بدون تاخیر قطار از مبدا در حمل و نقل ریلی نهادینه شده، اما همچنان تاخیر در رسیدن به مقصد از نکاتی است که مسافران قطار خواستار رسیدگی به این موضوع در جهت احقاق حقوق شهروندی شان هستند.         
واقعیت این است که سفر بدون تاخیر و قابل برنامه ریزی اتفاق خوبی است. همه انواع حمل و نقل باید به این سمت بروند که بدون تاخیر باشند. امروزه در کل دنیا برای بهره ور بودن و کنترل هزینه ها جهت گیری شرکت ها در جهت رفتن به این سمت است حال اینکه چقدر در این امر شرکت های کشور ما موفق بوده اند، باید مطالعه گردد.
 منبع : تین نیوز 93.10.27
Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04