• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
Widgetkit Slideshow

توانمندی ها

این شرکت دارای توانمدی هايی از قبيل ....

Widgetkit Spotlight

ساختار شرکت

جهت د يدن ساختار شرکت کليک نماييد.

Widgetkit Twitter

معرفی شرکت

جهت دیدن رزومه شرکت کليک فرمائيد.

Widgetkit Lightbox

اهداف و برنامه های شركت

اهداف و برنامه های شرکت شامل ...

تعمیر 5دستگاه لکوموتیو در کرج

 

مديركل كارخانه هاي بازسازي لكوموتيو راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: طي شش ماه گذشته پنج دستگاه لكوموتيو توسط متخصصان داخلي در كرج تعمير و بازسازي اساسي شد.

شكرالله سلماني افزود: اين لكوموتيوها شامل GT26 ، G12 ، G22 و آلستوم است.
وي ادامه داد: لكوموتيوهاي مذكور از چند سال پيش از ناوگان حمل ونقل ريلي كشور خارج شده بود.
سلماني گفت: سال گذشته 19 دستگاه لكوموتيو از نوع GT26، GE و آلستوم در كارخانه هاي لكوموتيوسازي كشور مستقر در كرج پس از تعمير و بازسازي، وارد ناوگان ريلي كشور
شد.
مديركل كارخانه هاي بازسازي لكوموتيو راه آهن جمهوري اسلامي ايران افزود: دراجراي بازسازي لكوموتيوها ، بخش خصوصي با شركت راه آهن كشور همكاري مي كند.

رجاء در بخش حومه زيان هاى بيشترى به نسبت ديگر مسيرها متحمل مى شود

شركت راه آهن به بهانه كاهش مسافر، ۴ قطار رجاء را حذف كرد در حاليكه در همان زمان، قطار يك شركت خصوصى ديگر را در همين مسير مورد بهره بردارى قرار داد.
ناصر بختيارى- مديرعامل شركت رجاء- ضمن اعلام خبر فوق با انتقاد از قيمت پائين بليت قطارهاى رجاء اظهار داشت: قيمت بليت قطار در حومه بسيار پائين است، بطوريكه قيمت بليت پيشوا- وارمين ۲۵۰ تومان است درحاليكه قيمت بليت قطار شهربازى بيش از ۲ هزار تومان است.
وى با بيان اينكه رجاء در بخش حومه زيان هاى بيشترى به نسبت ديگر مسيرها متحمل مى شود، افزود: رجاء قصد افزايش قيمت بليت را ندارد اما انتظار مى رود كه مسئولان راه آهن قيمت بليت هاى ما را با ديگر قطارهاى بخش خصوصى همسان سازى كنند تا بسيارى از مشكلات ما در اين بخش حل شود.

Lightbox 01
Lightbox 02
Lightbox 03
Lightbox 04