مشتریان شرکت

کارفرمایان

 • شرکت راه آهن ج.ا.ا
 • شرکت سمند ریل
 • شرکت حمل ونقل ریلی نیرو
 • شرکت حمل و نقل تركيبي کشتیرانی
 • شرکت ریل ترابر فجر
 • شرکت ریل کاران ورسک
 • شرکت  راه آهن حمل و نقل
 • شرکت راه آهن شرقی بنیاد
 • شركت ريل ابريشم پارس
 • شركت آسيا سير ارس
 • شركت سايپا لجستيك
 • شركت كاردان ريل كالا
 • شركت پارسيان ريل شرق
 • شرکت مهتاب سير جم
 • شرکت قطارهاي مسافري و باري جوپار


Spotlight Image rai samandrail Spotlight Image rai samandrail

Spotlight Image rai samandrail