ساخت یک ‌واحد آموزشی متوسطه به متراژ ۴۰۰متر

بادرودنیوز/پاشانیوز

جناب آقای مهندس رحمت الله پوربابایی (مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت کویر واگن) در اقدامی ماندگار و نیکوکارانه هزینه ساخت یک ‌واحد آموزشی متوسطه به متراژ ۴۰۰متر را در بادرود به طور کامل متقبل شدند.
مجمع خیرین مدرسه ساز به کمک‌ اهالی رسانه و فضای مجازی و جوانان خیر و اداره آموزش و پرورش بادرود بزودی کار ساخت پژوهش سرای آموزشی در دو طبقه را کلید خواهند زد.

badroudnews@