را اندازي كارخانه تعميرات مسافري كرمان

 

براي اولين بار در بخش خصوصي كارخانه تعميرات واكنهاي مسافري در ايستگاه راه اهن كرمان احداث گردي

اين كارخانه با سرمايه گذاري شركت كوير واگن براي شركت قطارهاي مسافري جوپار راه اندازي گرديد 

اعتبار اين كارخانه حدود١٠٠ ميليارد ريال و با روش نوين bot بوده كه سرمايه گذار معادل٥ سال از كارخانه بهره برداري ميكند  

كارخانه بصورتي طراحي گرديده كه امكان تعمير انواع واكنهاي باري و مسافري و در سطح تعميرات ساليانه و اساسي خواهد بود كه بصورت كاملا استاندارد و با نيروهاي اموزش ديده صورت خواهد گرفت

مراسم افتتاح در روز ٢٠ بهمن ١٣٩٥ با حضور استاندار محترم كرمان و اقاي مهندس احمدي، معاون محترم ناوگان برگزار شد

در اين مراسم مديران كل راه اهن و استاني و همچنين مديران شركتهاي حمل و نقل حضور داشتند 

ميزان اشتغال بصورت مستقيم در حدود٣٠ نفر خواهد بود