افتتاح سالن تعميرات چرخ و محور در سرخس

در روز شنبه ٩٥/١٠/١٨ با حضور فرماندار سرخس و مسئولين محلي و همچنين مدير كل و مديران عالي راه اهن مشهد، از سالن تعميرات چرخ و محور راه اهن سرخس بهره برداري گرديد 

اين سرمايه گذاري توسط شركت كوير واگن انجام گرفته و از نظر ريالي صرفه جويي زيادي براي راه اهن دارد

قبلا براي انجام عمليات جوش چرخ، تبديل چرخهاي چاكنتي به بشقابكي و همچنين تراش چرخ، بايد به تهران يا مراكز ديگر تعميراتي ارسال ميشد و با صرف هزينه زياد و زمان بالا، چرخها مجدد به سرخس بازگردانده ميشد

اما هم كانون با سرمايه گذاري١٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريالي كه كوير واگن انجام داده ، هيچ چرخي به مراكز ديگر ارسال نميشود 

ميزان اشتغال اين تجهيزات ١٢ نفر ميباشد