بلوئرهای لکوموتیوهای 12 سیلندری

 

        بلوئر دستگاهی است که در لکوموتیوهای G8 ، G12 ، G18 و G22 مورد استفاده قرار میگیرد که در موتورهای 12 و 16 سیلندر از دو بلوئر در موتورهای 6 و 8 سیلندر از یک بلوئر استفاده مینایند. این دستگاه هوای مورد نیاز احتراق موتور را تأمین میکند. دستگاه مذکور از دو بخش قطعات شامل قطعات اصلی که عبارتند از: پوسته بلوئر، روتورها، شفت روتور، هاب، چرخدنده، صفحات انتهایی و جلویی، یاتاقان و قطعات مصرفی که عبارتند از: واشر کاور، واشر بین پوسته و پلیت عقب، واشر بین پوسته و پلیت جلو، چهار عدد کاسه نمد با واشر مربوطه تشکیل شده است که این قطعات می بایست پس از دمونتاژ بلوئر تعویض گردند.

         برای تهیه هوای مورد مصرف سیلندرها در موتور دیزل لکوموتیوهای سری قریم و چهار محوره های سری جدید که باید هر چه بیشتر فشرده تر باشد، از دو دستگاه پمپ مکنده قوی به نام بلوئر که در دو قسمت عقب موتور قرار دارند و توسط چرخدنده هایی به موتور متصل است استفاده میگردد. هوای مکیده شده از صافیهای آغشته به روغن گذشته و از تجهیزات خفه کن صدا عبور مینماید و همچنین هوای پشت موتور بین چرخدنده ها پس از عبور از مجزا کننده روغن که بین دور صافی بلوئر قرار دارد عبور کرده و روغن و کصافات آن جدا شده و با هوایی که از صافیها عبور نموده مخلوط و بلوئر این هوای مخلوط را با شرایط بیشتر از 16 پوند بر اینچ مربع فشار وارد ایرباکس مینماید و از آنجا هوای مورد مصرف با فشار از اطراف سیلندرها داخل میشوند. بلوئر شامل یک جفت روتور سه پره ای میباشد که در یک پوسته آلومینیومی قرار دارد بر اساس طراحی های متفاوت این امکان وجود دارد که قطعات بلوئرها نسبت به مدلهای قدیمی سبکتر و سنگینتر از قطعه مشابه باشند.