تعمیرات اساسی موتورهای 16 سیلندری GM

        موتور لکوموتیوهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران از تیپ موتورهای دو زمانه V شکل بوده و دارای 16 سیلندر میباشد. وزن این موتورها حدود 25 تن و قدرت آنها بین 3000 تا 3300 اسب بخار است.

        بطور کلی از نظر سهولت در امر تعمیرات موتورهای موجود در راه آهن و همچنین به نحو احسن و سریع انجام شدن مراحل تعمیرات آن و بازدیدهای مقرره و جلوگیری از اتلاف وقت و توقف بیش از اندازه دیزلها، تعمیرات را به دو قسمت تقسیم میکنند که عبارتند از:

  1. تعمیرات جاری
  2. تعمیرات اساسی

        تعمیرات جاری از نوع تعمیراتی است که احتیاج به باز کردن و پیاده نمودن موتور از روی شاسی لکوموتیو را ندارد که شامل سه قسمت میگردد:

  1. تمام قسمتهای خارجی موتور
  2. قسمتهای داخلی بالای موتور
  3. بعضی از قطعات پایین موتور که این نوع تعمیرات به طور مرتب روزانه و یا چند روز در میان بر روی لکوموتیو صورت میگیرد.

        تعمیرات اساسی علاوه بر اینکه شامل تمام تعمیرات نوع جاری میباشد، از نوع تعمیراتی است که برای رفع آن احتیاج به پیاده کردن موتور از روی شاسی لکوموتیو و یا بعضی از قطعات اساسی از روی آن را دارد و یا حداقل قسمتهای مهمی از موتور را باید پیاده کرد که عبارتند از: تعویض میللنگ، چرخدنده های ابتدایی و انتهایی موتور، کاورهای ابتدا و انتهای موتور، لوله های اصلی روغن مربوط به خنککنندههای پیستونهای حمال و اصلی و گژنپین و یاتاقان آن، لوله های اصلی آب داخل ایرباکس، کارتل، بلوک موتور، توربوشارژر که این نوع تعمیرات هر چندگاه طبق زمانبندی که برای قطعات توسط کارخانه سازنده تعیین شده انجام میپذیرد. بر همین اساس بازسازی و سرویس کاری و همچنین بازدید و کنترل ظاهری و ابعادی و ترک سنجی قطعات و مجموعه های دمونتاژ شده طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارفرما لازم و ضروری است. 

        فرآیند بازسازی موتور در کارخانه تعمیرات مکانیک با ارزیابی و شستشوی اولیه و ثبت در فرمهای ویژه آغاز میگردد. در یک تقسیمبندی کلی، مجموعهی موتور را میتوان به شرح ذیل تقسیم کرد:

  1. کارتل و بلوکه
  2. متعلقات عقب موتور
  3. متعلقات جلوی موتور
  4. متعلقات بالای موتور
  5. متعلقات داخل موتور

از جمله قطعات اصلی موتور که به طور اساسی نیاز به بازسازی و اصلاح دارد، بلوکهی موتور میباشد. لازمهی انجام یک بازسازی اساسی تمیز بودن سطوح بلوکه است. به همین خاطر بلوکه در دستگاه مخصوصی شستشو میشود. با قرار گیری بلوکه در این دستگاه عملیات شستشو، چربیزدایی و رسوبزدایی انجام میشود. در این قسمت عملیات سندبلاست روی بلوکه انجام میگیرد تا قسمتهای زنگ زده بلوکه و رنگ کهنه روی آن از میان برود. بر همین اساس عملیات جوشکاری و ماشینکاری و بازسازی بر روی موتور انجام میگیرد.

 

        قابل توجه است که میل لنگ اولین قطعهایست که بر روی بلوکه نصب میگردد به صورت نو و یا یوتکس(تعمیر در حد نو) جهت مونتاژ استفاده میگردد. لذا چون میللنگهای نو یک لایهی گریس روی خود دارند، میللنگ را توسط غوطهوری در مواد آلی شستشو میدهند تا به این ترتیب آماده نصب بر روی بلوکه پس از بازدیدهای ظاهری و ابعادی ژورنالهای میل لنگ گردد.

        بر همین اساس سایر مجموعههای موتور مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرد و بر حسب نیاز مورد بازسازی قرار می گیرند. و آماده نصب بر روی موتور میشوند.