دستگاه تبدیل چرخ و محور چاکنت به بشقابکی

شركت كوير واگن متعهد به انجام عمليات تبديل بيش از ١٠٠٠ست چرخ  و محورروسي  چاكنتي به بشقابكي ميباشد كه در همين راستا اقدام به ساخت دستگاه چند كاره نموده كه فرايند كار را بر اساس دستورالعمل راه اهن انجام ميدهد