معرفی شرکت

شركت كوير واگن

KAVIR WAGON CO

شرکت كوير واگن در سال 1383 با هدف ايجاد يک تشکل سازماندهي شده به منظور تحقق اهداف ذيل تاسيس گرديد:

 

 • شناخت زير ساخت هاي نگهداري و تعميرات(نت).
 • بررسي نرخ خرابيها و معايب قابل پيشگيري در صنعت ريلي
 • مطالعات فني جهت کنترل مصرف و حفظ عمر پيش بيني شده قطعات
 • ايجاد کار گروه جهت شناسايي يا ايجاد کارگاههاي ساخت قطعات و مجموعه ها
 • مديريت منابع انساني و حفظ و پرورش متخصصان صنعت ريلي
 • آشنايي و ايجاد ارتباط ارگانيک با دواير مختلف راه آهن ج.ا.ا و مالکين بخش خصوصي در ناوگان مسافري و باري
 • انجام مذاکره و عقد قراراداد جهت پروژه هاي نت
 • ايجاد آرشيو فني و بانک اطلاعاتي در خصوص نت ناوگان ريلي کشور
 • ارائه مشاوره و راهنمايي به مالکين بخش خصوصي در مورد حفظ شرايط نرمال در پروژه هاي نت،ارتقاء سيستم و بهبود، افزايش ناوگان در تعامل با شرکتهاي خارجي و ...

در جهت وصول به اهداف مذکور جذب و بکارگيري نيروهاي متخصص و مجرب در اين زمينه، از مهمترين راهکارهاي اجرائي بود که اقدام مرتبط انجام گرديد.
از اهم فعاليتهاي موثر اين شرکت انجام رايزني و اقدامات لازم جهت تهيه زمين احداث بزرگترين و مجهزترين تعميرگاه انواع واگن در ايستگاه بادرود، عملياتي گشته و اين شرکت در خصوص تکميل و راه-اندازي کارخانجات مذکور به تلاش¬هاي خود ادامه مي دهد.


 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01